Investeer samen met ons in vastgoedbeleggingen

Wij bieden een obligatie aan vanaf € 100.000 op ons vastgoed met hypothecaire zekerheid op het onderpand. Particulieren, gepensioneerden en ondernemers met een vrij belegbaar vermogen vanaf € 100.000 zijn welkom om met ons mee te investeren. Iedereen met de wens om vermogen veilig te stellen met een vaste rente en een goed risicoprofiel willen wij een obligatie aanbieden met ons vastgoed als zekerheid.

Hiervoor krijgt u als obligatiehouder van ons een vaste jaarlijkse rente die ieder kwartaal contant aan u wordt betaald. Het vastgoed en de financiering wordt gestructureerd met een goede onderpanddekking (Loan-to-Value) en met ruimte in de kasstroom om de rente te blijven betalen (Interest Coverage Ratio) zodat ook tegenvallers kunnen worden opgevangen.

Daarnaast heeft u als obligatiehouder het recht van 1e hypotheek als onderpand voor uw lening. Dit zorgt ervoor dat alle obligatiehouders voorrang hebben op andere schuldeisers in de situatie van een gedwongen verkoop, waardoor u de hoogste kans hebt dat u uw lening krijgt terugbetaald.

 

Hoe werkt het?

1. Wij identificeren vastgoedkansen

Young Real Estate Investments is een bedrijf dat bestaat uit gedreven professionals die in vastgoed beleggen. Vastgoed zit in ons DNA: wij hebben vele jaren ervaring in investering, ontwikkeling, verhuur en beheer. Wij identificeren kansrijke vastgoedkansen met een goed risicoprofiel om die aan onze beleggingsportefeuille toe te voegen.

2. U investeert vanaf € 100.000

Young Real Estate Investments geeft per vastgoedbelegging een gelimiteerd aantal obligaties uit. Iedere obligatie heeft een nominale waarde van € 100.000. Investeerders kunnen één of meerdere obligaties afnemen. Wij investeren zelf mee in elke aankoop die we doen, waardoor onze belangen hetzelfde zijn.

3. U verstrekt een obligatielening

Elke vastgoedbelegging die we aankopen, financieren we deels met uitgifte van obligatieleningen. Wanneer u besluit met ons mee te investeren, leent u als obligatiehouder aan ons de hoofdsom. In ruil hiervoor ontvangt u een periodieke rentevergoeding. Aan het einde van de looptijd betalen wij u de hoofdsom terug.

4. Ons aanbod – vaste rente en looptijd

Wij bieden u een vaste rente per jaar. Deze rente wordt ieder kwartaal aan u overgemaakt. De rente verschilt per vastgoedbelegging en wordt door ons op voorhand vastgesteld. De looptijd van onze obligaties is normaliter 5 jaar. Dit geeft ons de mogelijkheid om u ieder kwartaal een stabiel rendement uit te keren. Tegelijkertijd blijft dit voor u een overzichtelijke termijn.

5. Uw zekerheid – eerste hypotheekrecht

Bij ons investeert u in een obligatie met hypothecaire zekerheid. Obligatiehouders krijgen een 1e recht van hypotheek op het vastgoed. Zo heeft u naast een mooi rendement ook de maximale zekerheid dat uw hoofdsom wordt terugbetaald en alle verplichtingen netjes worden nagekomen.