18 nov 2022

 

Is het als belegger wel verstandig om juist nu te investeren in vastgoed?

En welke vorm van investeren is dan toekomstbestendig, veilig en biedt een mooi rendement? In dit artikel vertelt Nanne Veenstra (Managing Director Young Real Estate Investments) over de kansen in de huidige markt.

De economie is hard in beweging, de rente stijgt, inflatie neemt toe en geopolitieke gebeurtenissen blijven de agenda bepalen. Dat heeft zo zijn weerslag op vele type beleggingen wereldwijd. Zo hebben de doorgaans zo stabiele overheidsobligaties een forse koerscorrectie achter de rug en ook de AEX is gecorrigeerd van 800+ begin dit jaar naar – op het moment van schrijven – onder de 700 punten.

De vastgoedmarkt laat zich wat lastiger duiden. We zien tekenen van afkoeling op de Nederlandse woningmarkt, een eerste indicator voor menig vastgoedbelegger. Tegelijkertijd stijgen bouwkosten en is ‘Den Haag’ nog niet in staat een versnelling van de woningbouw te realiseren.
Als belegger kan dat een reden zijn om te twijfelen over investeren in vastgoed.

Het kaf en het koren
Veenstra meent dat de komende maanden een eerste schifting zichtbaar zal zijn in de markt voor vastgoedbeleggingen. Opportunistische beleggers die met hoge hefbomen en kortlopende financieringen vastgoed kochten, vooral uitgaande van waardevermeerdering, zullen het lastiger krijgen nu de rente stijgt en de markt wellicht wat gaat afkoelen. Beleggers met gedegen (woning)portefeuilles waarvan de business case voornamelijk op lange termijn verhuurrendement is gericht, zullen van de huidige omstandigheden niet direct wakker liggen. Immers, de inflatie/rente zal een opwaartse druk teweegbrengen op exploitatiekosten en financieringslasten, maar ook de huren zullen in relatief vergelijkbare mate kunnen worden geïndexeerd.

Type investering als bepalende factor
Naast het type vastgoed is het type investering voor u als belegger ook een bepalende factor. Koopt u een beursgenoteerd vastgoedaandeel met een focus op retail, dan zal de economische tegenwind meer impact hebben op uw belegging, dan wanneer u een vastrentende investering doet met vastgoed als onderpand. In dat laatste geval staat daar staat uiteraard tegenover dat u in tijden van grote waardestijgingen in het vastgoed minder meeprofiteert.

Locaties en duurzaamheid
Het lijkt een open deur, maar de kwaliteit van de locatie blijft van belang bij de vastgoedselectie. En daarbij vallen echt niet alleen de binnensteden in de randstad binnen de selectie. Ook daarbuiten zijn veel mooie proposities te vinden. De prijs en het rendement moeten echter wel aansluiten bij de propositie.

Als laatste noemt Veenstra duurzaamheid: waar dit thema lang een rekbaar begrip bleef voor vele beleggers valt de financiële impact van duurzaamheid binnen het vastgoed niet meer te ontkennen. Energetische prestaties hebben immers direct invloed op het rendement onder aan de streep en/of de rekening voor de (toekomstige) huurders.

Kansen
Dat onzekerheid op de vastgoedmarkt ook kansen biedt, is voor Young Real Estate Investments een gegeven. Doordat wij onderdeel zijn van The Young Venture Group, die met een creatieve en brede blik naar vastgoed kijkt, zijn we in staat om samen scherpe analyses te maken. Enerzijds hoorden we al vroeg de signalen over stijgende bouwkosten vanuit collega’s binnen de ontwikkeltak van ‘ReBirth Development’. Anderzijds blijven we goed op de hoogte van de ontwikkelingen in de huurmarkt. Kwantitatieve gegevens uit relevante externe onderzoeken en rapportages hieromtrent, toetsen wij aan data die beschikbaar is vanuit zusteronderneming en tevens vastgoedbeheerder ‘Parkstone Real Estate’.  Het delen van brede marktkennis biedt in combinatie met een scherpe blik door de commerciële bril veel mogelijkheden om mooie proposities voor onze investeerders te selecteren.

Keuzes
De marktontwikkelingen accuraat voorspellen kan niemand. Als belegger kunt u echter wel kiezen voor het type investering dat u voldoende comfort en veiligheid biedt en tegelijkertijd past bij uw wensen en portefeuille. Uw vermogensdoelstellingen zijn daarbij van groot belang (vermogensbehoud of maximaal rendement?), maar ook de mate waarin u betrokken wilt zijn bij uw belegging: wilt u zelf aan de slag om huurders te selecteren en onderhoud uit te voeren, of laat u dat liever over aan de professional terwijl uw vermogen voor u werkt?

Young Real Estate Investments is geen beleggingsadviseur, maar we gaan wel graag met u in gesprek over onze vastgoedproposities (vastgoedobligaties vanaf € 100.000,-). We nodigen u van harte uit om op ons kantoor langs te komen voor een kop koffie!